The Coolest Molann On Ice. - Nothin' Says Lovin' Like Molann From The Oven.

Se vad som kan ske

Det man vill ha är att man ska kunna sälja sina produkter snabbt och smidigt och detta för att man vill kunna få ut en bra lön. Detta hade vi på vårt företag problem med eftersom vi hade inge internet och när vi anställde en person som kunde mer om internet på vårt företag så kunde vi se en annan skillnad eftersom vi även då skaffade med hjälp av honom en sådan där e postmarknadsföring. Det som man kunde se efter att ha skickat ut alla mail var att man fick respons samt att man fick först en sakta men säker ökning av alla beställningar över internet och därefter så kunde vi utöka vårt företag till två butiker i två andra olika städer så att vi hade tre butiker i sverige.